MESH

  • WFTO:n (World Fair Trade Organization) jäsenlittle flower 1
  • sitoutunut toimimaan reilun kaupan periaatteiden mukaisesti
  • myyntikanava vammaisten ja leprasairaiden käsityöyhteisöjen tuotteille
  • 37 tuottajaryhmää 12 Intian osavaltiossa
  • tavoitteena sosiaalinen ja taloudellinen integraatio tuottajayhteisöjen jäsenille
  • kouluttaa vammaisia, auttaa tuotekehittelyssä sekä markkinoinnissa
  • 80 % liikevaihdosta on vientikauppaa
  • mesh.org.in

Maximising Employment to Serve the Handicapped (MESH) toimii vammaisten ja leprasairaiden hyväksi. Vammaiset kohtaavat sekä fyysisiä että sosiaalisia esteitä koulutuksen ja työllistymisen saralla. MESH:n päämääränä on poistaa näitä esteitä luomalla kumppanuussuhteita ryhmiin, jotka tarjoavat koulutusta ja työtä käsityötuotannossa sekä tunnistamalla vammaisten käsityöläisten taidot ja tuomalla heidän tuotteitaan markkinoille.

Tuottajaryhmät ovat keskenään hyvin erilaisia: Blue Mango Trustilla on toimiva organisaatio, hyvin varustettu työpaja ja sosiaaliturva. Kiran Self Help Group taas on pieni kuuden naisen ryhmä leprayhteisöstä, joka ansaitsee elantonsa tekemällä kirjailutöitä yhdessä. He työskentelevät kotoa käsin ja kokoontuvat jakamaan työt ja työstä saadut tuotot.

Suurin osa, 75 prosenttia, MESH:n käsityöläisistä on joko lepran vammauttamia tai leprasairaiden jälkeläisiä. Muiden työllistymisen esteenä voi olla esimerkiksi HIV, kuulo- tai näkövamma, polion aiheuttama vamma tai jokin muu sairaus tai vamma. Naisia käsityöläisistä on 65 prosenttia.

Perinteisesti Intiassa käsityöammatit periytyvät suvussa sukupolvelta toiselle, mutta MESH:in tuottajayhteisöissä käsityöammatti on opeteltu, koska vamman vuoksi työllistyminen olisi muuten ollut vaikeaa. Esimerkiksi Bethanyn Leprayhteisössä (Bethany Leprosy Colony) sattui perustajajäsenten joukossa olemaan yksi taitava perinteinen kutoja, joka opetti taitonsa muille yhteisön jäsenille. Monelle vammaiselle ainoa vaihtoehto olisi ollut kerjääminen.

Juuttiputiikki tuo maahan MESH:n tuottajista esimerkiksi paksuja silkkihuiveja valmistavan Little Flowerin sekä Juuttiputiikin pitkäaikainen kauppakumppani Bethany Colonyn tuotteita.